Leveringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden en verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KVK te Rotterdam.

Identiteit Van Engelen Schouwen

  • Bezoekers adres: Koningsveldenstaat 3a 3037 VP Rotterdam
  • Vestigingsadres: Noordweg 7 3233 AV Oostvoorne
  • Telefoon nummer: 0181-100050 / 0641016990 te bereiken op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur.
  • Emailadres: info@vanengelenschouwen.nl
  • KvK nummer: 24319755
  • BTW nummer: 13.25.18.697.B.01

Bestelling en overeenkomst

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Engelen schouwen/ van Engelen rookkanalen gesloten worden zijn de algemene voorwaarden op van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en de web-winkel van Engelen schouwen/van Engelen Rookkanalen accepteert u deze voorwaarden.

Betaling

 

iDEAL


Bij van Engelen Rookkanalen kunt u op de volgende manieren betalen:Afhalen aan de koningsveldenstraat na het maken van een afspraak. Daarbij zijn Pin en contante betalingen mogelijk.

U kunt het bedrag tevens overmaken op ABN AMRO rekening 59.86.91.464.Ideal betaling

Bezorgkosten

  • De verzendkosten van artikelen onder de 10kg bedragen € 6,75,
  • Artikelen boven de 10kg bedragen de verzendkosten altijd € 50,-

Let op! Voorbeeld 2 lengten van 1meter wegen al snel 30kg, en deze worden dus op een kleine pallet bezorgd.

Retourzenden

Bent u niet tevreden dan kunt na schriftelijk/ mail contact het product retourzenden. Let op u dient binnen 7 dagen na ontvangst contact op te nemen pas na akkort kunt u het product retouren. Ook voor ruilen gelt de zelfde regeling.

Voorwaarden

Van Engelen Schouwen heeft het recht de inhoud en de voorwaarden van de web-winkel te wijzigen.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Van Engelen Schouwen en u, komt tot stand, op het moment dat u een bestelling plaatst door het invullen van het bestelformulier met uw persoonlijke gegevens en het vakje akkoord algemene voorwaarden aangevinkt heeft.

Leveringen
Alleen binnen Nederland

 

 

 

 

 

Disclaimer

Deze website is een uitgave van, Van Engelen schouwen B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Van Engelen Schouwen B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoekeraanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Van Engelen schouwen B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Van Engelen schouwen streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt van Engelenschouwen B.V het recht om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van, Van Engelenschouwen en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van, Van Engelenschouwen B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site